چاپ کردن این صفحه

مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه نوزدهم لوازم خانگی

همانطور که در جدول تاریخ های مهم نمایشگاه نیز اشاره شده است نقشه جانمایی و شماره غرفه ها از تاریخ 25 تا 28 مهر و براساس گرو ه های کالایی طی روزهای مشخص به آدرس ایمیل مندرج در ثبت نام آنلاین شرکت ها ارسال خواهد شد.
خواهشمند است طبق جدول تاریخ های مهم امور مربوط به مشارکت در نمایشگاه را انجام دهید و از تماس های غیرضروری خودداری نمایید.