چاپ کردن این صفحه

کتاب نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

  کتاب نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم‌خانگی در تیراژ 1800نسخه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و بین مشارکت‌کنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی توزیع شد. در این کتاب علاوه بر اطلاعات و تبلیغات مشارکت کنندگان، اطلاعاتی درباره فعالیت‌های انجمن، مقاله مرتبط با صنعت لوازم خانگی و نظرسنجی مشارکت‌کنندگان نمایشگاه‌های پیشین و... منتشر شد.

 لازم به ذکر است این کتاب توسط شرکت بلخ؛ ناشر کتاب های نمایشگاهی منتشر شد.

برای دریافت کتاب نمایشگاه با واحدروابط عمومی انجمن تماس حاصل فرمایید.