چاپ کردن این صفحه

آخرین مهلت جهت اعلام درخواست تغییر غرفه از پیش ساخته به خودساز یا بالعکس

 

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان در نوزدهم نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی می رساند آخرین مهلت جهت اعلام درخواست تغییر غرفه از پیش ساخته به خودساز یا بالعکس نهایتا 98/8/14 می باشد بعد از تاریخ اعلام شده امکان هیچ گونه تغییری وجود نخواهد داشت .

نکته :

  1. حداقل متراژ جهت غرفه سازی در بخش داخلی فضای سرپوشیده 24 متر مربع
  2. حداقل متراژ جهت غرفه سازی در بخش ارزی فضای سرپوشیده 12 متر مربع
  3. حداقل متراژ جهت غرفه سازی در بخش ارزی و ریالی فضای باز30 متر مربع