چاپ کردن این صفحه

اطلاعیه معرفی غرفه‌ساز، تائید نقشه‌های اجرایی غرفه‌سازی و دریافت مجوز آن

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان غرف خودساز در نوزدهم نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی می رساند معرفی غرفه‌ساز، تائید نقشه‌های اجرایی غرفه‌سازی و دریافت مجوز آن از تاریخ 98/8/18 الی 98/8/20 در سایت انجمن غرفه سازان به آدرس www.esbatonline.ir مراجعه و به صورت آنلاین نسبت به بارگذاری کلیه مدارک ذیل جهت اخذ تائیدیه و مجوز غرفه سازی اقدام و از مراجعه حضوری به ستاد خودداری فرمائید، چون مجری مجاز به دریافت فیزیکی مدارک و تائید آنها نخواهد بود.

نکته:

  •  بعد از تاریخ مذکور امکان تایید طرح غرف خودساز وجود ندارد.
  • تسویه حساب مربوط به هزینه اجاره غرفه( چنانچه تا تاریخ 98/8/18 تسویه حساب مربوط به غرفه انجام نشود از تایید طرح های غرف خودساز جلوگیری بعمل خواهد آمد)