• سازمان توسعه تجارت ایران
  • شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
  • انجمن لوازم خانگی ایران
تولید محور صادرات
    .
.
.
.

همایش نمایشگاه شانزدهم

همايش «آسيبشناسي بازار داخل و توسعه صادرات» توسط انجمن صنايع لوازم خانگي ايران برگزار شد.

در اين همايش كه در تاريخ 23/8/95 در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد، آقاي دكتر مودودي؛ مشاور وزير صمت و معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، مهندس قنبري؛ معاون امور نمايشگاهي شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ج.ا. ايران، دكتر احمدي؛ معاون بازاريابي صندوق ضمانت صادرات ايران حضور داشتند.

در اين همايش آقاي دكتر حبيباله انصاري؛ دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران طي سخناني با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصاد كشور و ضرورت برنامهريزي در جهت تحقق اهداف صادراتي و اهتمام در رفع موانع، گفت: امروز شركتهايي ميتوانند در مواجهه با مشكلات و نيز بازار فشرده رقابتي پابرجا باشند كه نگاه عميق صادراتي در فرهنگ توليدشان نهادينه شده باشد.

وي ادامه داد: در شرايط جهاني شدن، ديگر نميتوان مرزهاي كشور را به روي كالاهاي خارجي بست و امروز مبادلات تجاري و بازرگاني كشورها در سطوح وسيعي انجام ميشود؛ بنابراين ضروري است شركتهاي ايراني نيز به‌‌جاي نگراني از ورود احتمالي شركتهاي خارجي به بازار داخلي، در جهت دستيابي به سهم از بازارهاي خارجي برنامهريزي كنند.

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران ادامه داد: واقعيت دنياي امروز تجارت، عدم امكان ايجاد محدوديت است و در حوزه فعاليت كشورهاي عضو WTO، تعرفه مفهومي ندارد. آقاي دكتر انصاري با اشاره به بهبود مناسبات سياسي كشور در اثر گشايشهاي حاصل از «برجام»، تأكيد كرد: در مراودات با فعالان اقتصادي خارجي- از جمله در سفر اخير به كشور چين و بازديد از مجامع تشكلي و صنعتي اين كشور- برضرورت هدايت علاقمندان به همكاري اقتصادي با ايران در قالب سرمايهگذاري مشترك تأكيد كردهام.

آقاي دكتر مودودي؛ مشاور وزير صمت و معاون كل سازمان توسعه تجارت نيز طي سخناني گفت: ناقوس آغاز دوران پسانفتي در كشور به صدا در آمده است و اكنون بايد به سرعت رويكردهاي حوزههاي مختلف از جمله اقتصاد را تغيير دهيم. وي ادامه داد: دنيا اكنون دچار انقباضي اقتصادي است و تجارت كشورهاي جهان از سال 2008 به بعد، به 13 درصد كاهش داشته است و از 19 تریلیون دلار به 16 تریلیون دلار رسیده است و به تبع آن واردات كشورها بين 13 تا 15 درصد تقليل يافته است و این مسأله تأثیر خود را در واردات تمام کشورها گذاشته است و کشورهای واردکننده، بین 15 تا 30 درصد واردات خود را کاهش دادهاند. آقاي دكتر مودودي افزود: 43 درصد صادرات ايران به كشورهاي همسايه انجام ميشود و اين كشورها عمدتاً كشورهايي وابسته به نفت و كمكهاي جهاني هستند كه در اثر انقباضات جهاني از جمله كاهش قيمت نفت مجبور هستند سبد وارداتي خود را كوچكتر كنند.

مشاور وزير صمت و معاون كل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز دولت در نگاههاي حمايتي دچار چالشي است و اگر تاكنون ميگفتيم دولت بايد تصديگري را به بخشخصوصي واگذار كند، امروز بايد ديد بخش خصوصي به چه ميزان آمادگي پذيرش اين نقش را دارد؟ آقاي مودودي توضيح داد: سبد صادراتي ما نيز در حال تغيير است و در سالجاري 70 درصد از كل صادرات كشور را صادرات غيرنفتي تشكيل ميدهد. آقاي دكتر مودودي در ادامه سخنانش گفت: متأسفانه در ارزيابي صادركنندگان نمونه ملاحظه كرديم تنها 41 درصد از متقاضيان داراي استانداردهاي كيفي بينالمللي بودند؛ در حاليكه يكي از الزامات بازارهاي خارجي، اين نوع استانداردها هستند. همچنين تبليغات فرامرزي بسياري از آنها در سایتهاي كشورهاي مذكور بوده و يا كمتر از 19 درصد متقاضيان ارزيابي، برند مربوط را در كشور هدف ثبت كرده بودند و تمام اين موارد به معناي ضعفهايي است كه بخش خصوصي بايد آنها را رفع كند.

آقاي دكتر مودودي قرار گرفتن در زنجيره تأمين، توليد و توزيع را يكي از راههاي توفيق براي فعاليتهاي اقتصادي در جهان معاصر دانست و گفت: به هر حال بايد فرآيند مديريت صادرات را ياد بگيريم. وي تأكيد كرد: در 15 سال اخير صادرات غيرنفتي كشور هزار درصد و در 20 سال اخير دو هزار درصد رشد را تجربه كرده است، اما نكته ظريف آن است كه آيا دانش مربوط و زيرساختهاي توسعه صادرات نيز به همين ميزان رشد كردهاند؟

مشاور وزير صمت و معاون كل سازمان توسعه تجارت گفت: متأسفانه اين رشد نا متقارن، مسائل مختلفي را ايجاد كرده است، اما به هر حال ما ملتي هستيم كه تحت فشارهاي مختلف، نيرومند شدهايم و به عبارتی «آنچه مرا نكشد، نيرومندترم ميكند».1

آقاي دكتر مودودي در انتهاي سخنانش با اشاره به ضرورت بهروزآوري تفكر و شيوههاي توليد وتجارت، به نقل از «ويلدورانت» گفت: يكي از دلايل مرگ تمدنها آن است كه پاسخهاي كهنه به سؤالات تازه بدهند و ما نیز باید بدانیم دیگر به شیوه های کهنه نمی توانیم در دنیا فعالیت اقتصادی داشته باشیم.

آقاي مهندس قنبري؛ معاون امور نمايشگاهي شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ج.ا. ايران طي سخناني با اشاره به توسعه صنايع داخلي در سالهاي اخير، گفت: بهطور قطع امروز نميتوان به بازار داخلي بسنده كرد و تفكري غير از صادرات، موجب عقب افتادن از قافله توسعه ميباشد. آقاي مهندس قنبري ادامه داد: براي توسعه صادرات به ابزارهاي مناسب اختيار داريم و فعاليتهاي نمايشگاهي، يكي از اين ابزارهاست. وي افزود: نگاهي به ميزان مشاركت شركتها در نمايشگاهها نشان ميدهد، حضور شركتهاي ايراني در نمايشگاههاي خارجي محدود است و لازم است برنامهريزي مؤثرتري براي حضور بخش مديريت صادرات شركتها در نمايشگاههاي خارجي انجام شود. وي ادامه داد: شركت سهامي در اين جهت تسهيلاتي از جمله تخفيفهايي تا سقف 50 درصد تمهيد ميكند. آقاي مهندس قنبري با توجه به ويژگي رقابتپذيري صنعت لوازم خانگي، گفت: خوشبختانه امروز برخي شركتها حتي به اروپا نيز صادرات دارند و با توجه به بازارهاي بسيار خوب منطقه و ارتباطات مناسب با تجار، توليدكنندگان بايد به فكر صدور محصولات خود به خارج از مرزها باشند.

آقاي مهندس قنبري گفت: مجموعه انجمن صنايع لوازم خانگي ايران و آقاي دكتر انصاري تلاش بسيار ارزندهاي در جهت برگزاري شايسته نمايشگاه لوازم خانگي داشتهاند و استقبال پرشور توليدكنندگان، مؤيد اين تلاش است. وي افزود: اعتقاد ما بر تقويت شركتهاي ايراني است، اگرچه براي ايجاد فضاي رقابتي لازم است شركتهاي خارجي نيز در اين نوع نمايشگاهها حضور داشته باشند.

در ادامه جلسه آقاي دكتر احمدي؛ معاون بازاريابي صندوق ضمانت صادرات توضيحاتي درخصوص انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات داد و گفت: مأموريت اين صندوق توسعه صادرات است و در اين مسير تاكنون 158 ميليارد دلار مساعدت كرده و از صادركنندگان حمايت كرده است.

آقاي دكتر احمدي ادامه داد: براي صنعت لوازم خانگي تاكنون 77 ميليون دلار انواع بيمهنامه و ضمانتنامه صادر كردهايم و در قالب تفاهمنامه با انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، تلاش داشته و داريم خدماتي مؤثر به اعضاء اين تشكل ارائه دهيم.

آقاي دكتر احمدي نيز بر ضرورت تكيه واحدهاي توليدي به بازارهاي بينالمللي تأكيد كرد و گفت: در اين مسير تحقيقات بازار بسيار ارزنده است و شركتها بايد بدانند مصرفكنندگان آن سوي مرزها چه چيزهايي نياز دارند، اما مبحث مهم ديگري وجود دارد و آن اين است كه وقتي شركتي كالايش را در بازار خارجي فروخت، چگونه بايد نسبت به انجام تعهدات توسط مشتري اطمينان داشته باشد؟

آقاي دكتر احمدي گفت: صندوق ضمانت صادرات مؤسسه منحصربه فردي است كه ميتواند شناخت لازم را از طرفهاي تجاري براي صادركنندگان ايجاد كند و حتي رتبه اعتباري خريدار را به شركتهاي ايراني اعلام كند. وي در ادامه سخنانش با اشاره به سطوح مختلف بيمهنامههاي تجاري، گفت: صندوق انواع ريسكهاي سياسي و تجاري را از صادرات بر ميدارد و بنابراين براي توليدكنندگان اطمينان ايجاد ميشود.

آقاي دكتر احمدي ارائه مشاوره رايگان به شركتها را يكي ديگر از تسهيلات صندوق ضمانت صادرات دانست و از شركتها دعوت كرد براي طرح و رفع مسائل به صندوق مراجعه كنند.

آقاي دكتر محمود استقلال؛ رئيس كميسيون صادرات انجمن در اين جلسه درخصوص استراتژيهاي مختلف صادرات در جهان توضيحاتي را در سرفصلهاي زير ارائه داد. محور مباحث آقای دکتر استقلال به شرح زیر است:

ايجاد ارزشافزوده:

امروزه بخشهاي مختلف هر محصول در كشورهاي مختلف توليد ميگردد و از اينرو شايد ديگر به سختي بتوان عنوان كرد كه يك محصول ساخت چه كشوري است و در حقيقت مفهوم ساخت جهان مطرح ميباشد كه اين موضوع با مفهوم GlobalValueChange زنجيره ارزش جهاني مطرح ميباشد و نكته اساسي در آن اين است كه شركتها تلاش نمايند در بخشي از زنجيره ارزش جهاني فعاليت نمايند كه ارزشافزوده بيشتري را نصيب خود و كشورشان كنند. در همين ارتباط بايد توجه داشت كه بر مبناي نمودار acdr بيشترين امكان خلق ارزشافزوده در دو بخش نوآوري و طراحي از يك سو و بازاريابي و برندسازي از سوي ديگر ميباشد.

انتخاب بازار هدف و استراتژي مناسب ورود"

انتخاب بازار صرف يكي از مهمترين مسائل مديريت صادرات ميباشد كه در اين ارتباط مدل سه گام (حذف، انتخاب اوليه، انتخاب نهايي) بهصورت پيشنهاد مطرح گرديد و در ادامه آن سه راهبرد زماني ورود به بازار مصرف شامل: رويكردهاي آبپاشي، آبشاري و موجي مطرح گرديده است.

وی در بخش انتهايي سخنانش انواع استراتژيهاي ورود به بازار هدف را شامل موارد زير معرفي کرد:

صادرات (مستقيم و غيرمستقيم)

اعطاء امتياز (ليسانس)

سرمايهگذاري مستقيم خارجي

در اين ارتباط ميزان سرمايهگذاري ريسك قابل قبول ميزان كنترل و نحوه و ميزان بازگشت سرمايه مورد نظر، پارامترهاي اصلي براي انتخاب هر يك از راهبردهاي فوق ميباشند.

در اين جلسه همچنین خانم شراره كامراني؛ معاون برنامهريزي، اجرايي و ارتباطات انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نیز طي سخناني، گزارشي از تحقيق مشترك انجمن و دانشگاه الزهرا با عنوان «بررسي عوامل جامعهشناختي مؤثر برگرايش به مصرف لوازم خانگي ايراني/خارجي» را ارائه داد.

وي با تشريح فرازهايي از اين پژوهش گفت: براساس نظر آقاي محسن خليلي؛ رياست محترم هيأتمديره انجمن، نتايج اين پژوهش كاربردي در قالب كتابچهاي منتشر و در ميان صنعتگران توزيع خواهد شد.

در انتهاي اين جلسه از شركت بوتان بهعنوان صادركننده نمونه تقدير و لوح تقدیر دبیرکل انجمن به این مناسبت توسط آقای دکتر مودودی؛ مشاور وزیر صمت و معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به آقای مهندس مصطفوی؛ نماینده شرکت صنعتی بوتان اهدا شد.

لازم به ذكر است در مراسم روز ملي صادرات شركتهاي بوتان و سپهرالكتريك بهعنوان صادركنندگان نمونه معرفي شدند.

 

IMG 5477 IMG 5527 IMG 5576 IMG 5498

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « پوستر هفدهمین نمایشگاه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

درباره ما

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تشكلی است با سابقه بیش از سه دهه فعالیت هدفگرا، مؤثر و بهره‌مند از خردجمعی با برخورداری از مدیریت دانش محور و جامع نگر. این تشكل عناوین "شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلندر گاز مایع" و "شورای صنایع گاز و لوازم خانگی" را پشت سر گذاشته و اكنون با نام "انجمن صنایع لوازم خانگی ایران" فعالیت‌های پرافتخار خود را تداوم می‌دهد.

فعالیت‌های نمایشگاهی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اجرای نمایشگاه‌های بازرگانی در بهمن ماه سال ١٣٦٢ آغاز شد و با حضور جدی در نمایشگاه دهه فجر دستاوردهای انقلاب اسلامی و مشارکت وسیع در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی دوره‌های دهم تا بیست‌وششم در سال‌های ١٣٦٣ تا ١٣٧٩ تداوم یافت.

شایان ذكر است انجمن براساس قراردادهایی با مرکز توسعه صادرات ایران در سال ١٣٦٣، یک سالن اختصاصی در ضلع غربی محوطه نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برای استقرار غرفه‌های صنایع وابسته احداث کرد که تا پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تهران در سال ١٣٦٨ از آن بهره‌برداری می‌شد.

جزئیات بیشتر

تماس با ما

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه مبینی - پلاک 8

کد پستی: 76411-15336
تلفن:88513216-88513557
نمابر: 88512152-88744463
ایمیل: info@iexhap.ir
وب‌‌سایت: www.iexhap.ir

جزئیات بیشتر