چاپ کردن این صفحه

همایش نمایشگاه هجدهم

در این دوره همانند دوره های قبلی نمایشگاه ، همایش جنبی هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در تاریخ 97/8/14 با حضور مدیران و کارشناسان شرکت های مشارکت کننده در نمایشگاه در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با حضور مهندس محمدرضا نجفی منش ؛ رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، دکتر انصاری؛ دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و دکتر استقلال؛ رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در کنار این همایش دو کارگاه آموزشی تحت عناوین "بازاریابی صادراتی، راهکارهای علمی، تحقیقاتی و تجربی" مدرس دکتر مجتبی پیرزاد؛ هیأت علمی دانشگاه و مشاور برند و توسعه و "مشارکت مؤثر در نمایشگاه" محمد امینی؛ مدرس حوزه روابط عمومی و تبلیغات نیز برگزار شد.

  h1  h2