چاپ کردن این صفحه

مدارک و فرم‌های غرفه‌سازی

به اطلاع مشارکت کنندگان غرف خودساز و غرفه سازان محترم می رساند زمان تایید طرح های غرفه سازی روزهای 04 تا 06 آذر 99 می باشد.

غرفه سازان محترم لازم است ضمن دریافت معرفی نامه از شرکت مورد نظر، مدارک، فرم های غرفه سازی و فیش واریزی را جهت تایید نهایی توسط ناظر فنی واحد غرفه آرایی در سامانه آنلاین دریافت مجوز غرفه سازی بارگذاری نمائید.

1) مدارک غرفه سازی

2) فرم تایید طرح غرف خودساز

3) فرم درخواست انشعاب برق

 

لیست پیمانکاران غرفه‌ساز مجاز

لیست غرفه سازان سال 99 پس از به روز رسانی در همین قسمت درج خواهد شد.