چاپ کردن این صفحه

نقشه نمایشگاه

نقشه دسترسی به نمایشگاه

  •  مسیرهای دسترسی به نمایشگاه

با توجه به قرارگیری چهار درب اصلی جهت تردد - خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از :

 1. درب جنوبی

خیابان سئول - جاده اختصاصی نمایشگاه

2. درب جنوبی (ورودی پارکینگ)

خیابان سئول - ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

3. درب شمالی

خیابان دانشگاه

4. درب غربی

 

 

نقشه نمایشگاه

 

 

نقشه سالن‌ها

لطفاً برای مشاهده نقشه سالن‌ها اینجا کلیک نمائید.